Želetice

Poloha

Obec Želetice leží na břehu Trkmanky asi 10 km západně od Kyjova

Památky

Hlavní pamětihodností je raně gotický kostel sv. Jakuba ze 13. století, který byl přestavěný koncem 18. století v barokním stylu. Zachoval se původní gotický presbytář.

Kulturní tradice

V červenci se v Želeticích konají tradiční svatojakubské krojované hody.

Příroda

Ze zajímavých přírodních lokalit vzpomeňme národní přírodní památku Na Adamcích se stepními stráňkami a bohatou květenou na vápnitých pískovcích. Na katastru obce se nachází rovněž farma se stádem 250 kusů daňčí zvěře.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem