Kulturní nabídka Hodonína

Kulturní život města byl a je velmi bohatý. Svědčí o tom přítomnost Galerie výtvarného umění, se stálou expozicí věnovanou bratrům Jožovi a Frantovi Úprkovým, Jakubu Obrovskému, Alfonsi Muchovi, Aloisi Kalvodovi a dalším, Masarykovo muzeum, které svou stálou expozicí věnovanou prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi vzpomíná největšího hodonínského rodáka, a Dům kultury - městské kulturní centrum. Hudbymilovnému publiku se pravidelně na svých koncertech představují Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor, Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ v Hodoníně, cimbálová muzika OLiNa a další. Z pravidelných kulturních akcí připomeňme soutěž mladých zpěvádků lidových písní "Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého", pořádanou v březnu, květnový mezinárodní festival "Zlatá křídlovka" a srpnové Svatovavřinecké slavnosti s jarmarkem a hodovou zábavou.

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem