Historie a památky Hodonína

Historie osady rozprostírající se na pravém břehu řeky Moravy sahá už do pozdní doby kamenné. Důležitou křižovatku obchodních cest, např. slavné Jantarové stezky z Pobaltí do středního Podunají a Středomoří, a důležitý brod přes řeku Moravu střežil hrad postavený již za knížete Břetislava I. (1035-1055). V historických pramenech je pak Hodonín prokazatelně doložen až v roce 1169.

Hodonín bývá přiřazován k nejstarším městům Českého státu vůbec. Městská práva získal za královny Konstancie Uherské (manželky Přemysla Otakara I.) v roce 1228. Během dalších let Hodonín velmi strádal pro časté nájezdy východních národů. Mocenské spory majitelů panství, epidemie moru či cholery také nepřidaly Hodonínským mnoho klidu. Severní Ferdinandova dráha, první parostrojní železnice na evropském kontinentě otevřená v roce 1841, byla základním předpokladem pro průmyslový rozvoj města. Cukrovary, strojírny, cihelny ale hlavně tabáková továrna těžily z bezprostřední blízkosti železnice a předurčily Hodonín za jedno z velkých průmyslových center jižní Moravy

K hlavním pamětihodnostem města patří původně renesanční zámeček z 16. století přestavěn do barokní podoby (nyní muzeum). Pozdně barokní kostel sv.Vavřince z r. 1788 na náměstí, kde je také mariánský sloup z doby vrcholného baroka. Radnice z r. 1904 ve stylu norimberské secese. Barokní kaple sv. Kříže z 18.století slouží jako občasná výstavní síň.

Akce

  • Den pro ženu
    11. 5. 2019 • 10:00 • Hodonín
  • Írán
    16. 5. 2019 • 17:00 • Hodonín
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem