Žádovice

Poloha

Obec Žádovice leží na Hruškovském potoku asi 5 km východně od Kyjova.

Historie

Dávné osídlení dokládají archeologické nálezy na tzv. Hradisku. První zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy Žádovice patřily ke kostelu ve Spytihněvi, později se stala lénem olomouckého panství.

Kulturní tradice

V obci udržují tradiční masopustní zvyky s taneční zábavou s válením "na dýně" a během podzimu se tu konají tradiční hody.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem