Věteřov

Poloha

Obec Věteřov leží asi 6 km západně od Kyjova.

Historie

Výšinné sídliště ze starší doby bronzové jižně nad obcí dalo název tzv. kultuře věteřovské, pro jejíž hrnčířské výrobky bylo typické zdobení dvojitou vlnovkou a dvěma šikmými čarami. Na katastru obce byly také nalezeny zbytky hradiště slovanského původu. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1131, kdy osada ležící na křižovatce obchodních cest patřila břeclavskému arcijáhenství.

Památky

Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1900 - 1902, jenž byl postaven podle návrhu kyjovského architekta Gustava Sonnevenda. Secesní fara z roku 1909 je vyzdobena freskami Jano Köhlera a sochami Jana Mara. K dalším pamětihodnostem patří barokní kaple s lidovými prvky z 18. století obklopená vzrostlými lipami.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem