Poloha

Vinařská obec Těmice leží v údolí Ořechovského potoka asi 10 km východně od Kyjova.

Historie

První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1371. Obec dostala své jméno po feudálu Janovi z Témů roku 1264. Rod Témů je držel asi do roku 1397, pak se zde vystřídalo několik majitelů (např. Bolka z Dobročkovic, Jan z Moravan, Hynek ze Žampachu a Hluku, Onsik z Bílovic, klášter Velehrad). Bezohlednost císaře Ferdinanda II. po bitvě bělohorské pocítila i obec Těmice. Obyvatelstvo věrno víře podobojí se vystěhovalo a tím vesnice zpustla.

Památky

K historickým památkám obce patří kamenný kříž z roku 1801 a žudro na lidovém domě z poloviny 19. století.

Kulturní tradice

Kulturní život v obci je poměrně bohatý. V březnu se koná košt vína, v září vinobraní, v listopadu na sv. Kateřinu tradiční krojované hody s věncem a káčery.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem