Slovní popis polohy obce

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště na pravém břehu řeky Moravy, v severní části Dolnomoravského úvalu. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i babický dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 je pečeť obce – v pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen.

Nejvýznamnější památky

Z historických památek je cenný kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v roce 1898, na místě bývalé dřevěné zvonice - nyní udržovaný ze sbírek farníků. Na katastru obce se nachází 9 křížů, z nichž nejstarší pochází z roku 1768. Ceronský dvůr byl původně klášterní dvůr spadající pod velehradský klášter. Po zrušení kláštera v roce 1786 byl rozparcelován – vznikla samostatná ves Cerony. V roce 1919 se stala součástí Babic. Nejstarší budovou obce je budova Mateřské školy, která dle historických pramenů existovala již v roce 1802 jako filiální škola.

Kultura a tradice

K nejstarším tradicím patří císařské hody pořádané třetí říjnový víkend již od roku 1925. K jarním svátkům patří velikonoční hrkání. Vznikají ale i tradice nové a těmi jsou rozsvěcení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou pro všechny děti do deseti let, vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka. Proběhly čtyři ročníky plážového volejbalu. Místní knihovna se pravidelně zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem a každoročně v březnu – měsíci internetu a v době týdne knihoven pořádá řadu akcí pro občany.

Přírodní zajímavosti

K rekreaci, koupání a rybolovu slouží především ramena na pravém břehu řeky Moravy - zejména lokalita Uhliska. V okolí obce jsou cyklostezky – při Baťově kanálu (Moravská stezka) nebo blízkou chřibskou krajinou. Zajímavostí v této lokalitě je Kudlovský potok podtékající pod Baťovým kanálem (akvadukt). Druhou atrakcí obce je v lokalitě Uhliska plavební komora na Baťově kanále, kde místní komunikace přechází přes most, který je vlastně součástí této komory. Letos bude dobudováno přístaviště na Baťově kanále.

Možnosti trávení dovolené

V obci je možnost ubytování v hostinci U Jakuba. Přes katastr obce protéká Baťův kanál, který poskytuje možnost projížděk na loďkách. V roce 2006 bude dokončena stavba přístaviště. K dispozici je moderní sportovní areál vybavený tenisovými kurty, hřišti na plážový volejbal, atletickým sektorem, skateboardovými rampami a dětským hřištěm.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem