Nenkovice

Poloha

Obec Nenkovice leží v podhůří Ždánického lesa asi 8 km západně od Kyjova.

Historie

První zmínka o obci pochází ze 12. století, ve 14. století jsou Nenkovice majetkem kláštera v Pustiměři, v 16. století přechází pod ždánický velkostatek.

Kulturní tradice

Z místních tradic se dodržují zejména hody v srpnu.

Příroda

Na katastru obce se nachází cenné přírodní rezervace Sovince a Syslovce se vzácnými druhy stepních rostlin.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem