Nechvalín

Poloha

Vinařská obec Nechvalín leží na okraji Ždánického lesa asi 5 km severozápadně od Kyjova

Historie

Ves se uvádí poprvé ve falzu zakládací listiny vizovického kláštera z poloviny 14. století, ale datované r. 1261. V polovině 16. století se uvádí hradisko a pustá tvrz, dříve střežící obchodní cesty Brno - Vídeň.

Památky

Z místních pamětihodností můžeme zmínit kapli sv. Kateřiny se dvěma zvony a tvrziště na kopci pocházející z období velkomoravské říše. V krajině jsou dosud patrné mohutné valy venkovského raně feudálního sídla drobného velmože z 9. století, které bylo velmi důležitým srovnávacím objektem k velkomoravskému centru v Mikulčicích.

Kulturní tradice

V Nechvalíně se pravidelně pořádají fašankové zábavy.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

  • Tvrz Nechvalín
    •  Hrady a zámky
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem