Poloha

Vinařská obec Milotice, proslulá svým zámkem, leží asi 6 km jižně od Kyjova a 10 km na sever od Hodonína.

Historie

Milotice byly sídlem panství, které po třicetileté válce držel uherský rod Serényiů.

Památky

Dominantou obce je renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, který byl později barokně přestavěn. V zámeckém sklepě je umístěna galerie vín. K dalším památkám patří barokní kostel Všech svatých z let 1697 - 1701 s umělecky hodnotným vnitřním zařízením. Kostel je obehnán zdí s osmi barokními plastikami mistrů, kteří pracovali na výzdobě zámku. Soubor barokních staveb doplňuje fara a barokní sochy.

Kulturní tradice

Obec žije řadou tradičních slavností, jako je fašank s průvodem, nebo krojované hody. Zapomenout nelze ani na proslulé výstavy vín. Nejznámější akcí je národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se koná v mezidobí Slováckých roků v Kyjově v přírodním areálu vinných sklepů Šidleny a v zahradě zámku. V obci působí dechová hudba Miločanka, cimbálová muzika Kalina, Dětská cimbálová muzika, dětský kroužek Jatelinka a Slovácký soubor Milotice.

Příroda

K přírodním zajímavostem okolí Milotic patří přírodní rezervace Písečný rybník se třemi ostrůvky a zachovalou flórou (leknín, stulík) a faunou a přírodní rezervace Horky s chráněnou stepní teplomilnou květenou (hlaváček jarní).

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem