Poloha

Obec Lovčice se nachází na okraji Ždánického lesa asi 2 km na východ od Ždánic a 8 km severozápadně od Kyjova.

Historie

První stopy lidského osídlení na tomto území spadají do doby neolitu. První zmínka o obci pochází z roku 1131, první písemný doklad z roku 1263 uvádí, že původní zeměpanská osada Smila ze Střílek připadla cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Traduje se, že zde kdysi stávaly tři osady: Tikov, Lovčice a Přestavlky. V 16. století připadla obec ždánickému panství. Nad vsí stával panský vodní mlýn, dnes se v obci nachází rybník. Do současnosti se dochovalo pálení dřevěného uhlí, ale místo původních milířů se nyní pálí v ocelových kruhových pecích.

Památky

Malebný obraz obce dotváří kostel sv. Petra a sv. Pavla, postavený v novorománském slohu v roce 1805.

Kulturní tradice

V říjnu se v Lovčicích konají tradiční krojované hody s věncem.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku přírodní rezervace U Vrby chránící část původního dubo-bukového lesa o stáří 160 let. Katastrem obce prochází naučná turistická stezka Ždánickým lesem.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem