Město je jedním z významných středisek lidové kultury Slovácka. Veškeré folklorní dění v této oblasti má staletou historii a tradice jsou zde dodnes předávány z generace na generaci v živé a autentické podobě, ať už se jedná o překrásné kroje, lidové písničky či zvykoslovné obřady.

Poloha

Historické město Kyjov je kulturním a společenským střediskem severní části Slovácka a leží asi 20 km severně od Hodonína a 25 km na východ od Uherského Hradiště.

Historie

První písemná zpráva o Kyjově pochází z roku 1126, kdy jej olomoucký kníže Václav daroval klášteru Hradisko u Olomouce. Premonstráti založili tržiště, jehož plocha i tvar se zachovaly v podobě kyjovského náměstí. V roce 1201 se Kyjov stává městečkem. V roce 1284 ho dal král Václav II. opevnit palisádou, valem a vodním příkopem. Roku 1515 byl Kyjov povýšen na město a r. 1548 se stal městem královským. Kyjov se díky své poloze stal terčem častých nájezdů a válečných tažení, v 17.století byl několikrát vypálen a vypleněn.

Památky

Dominantou města je na jižní Moravě ojedinělá renesanční radnice z let 1561-62. Zámeček se sgrafitovou výzdobou pochází přibližně ze stejné doby. Dnes slouží jako muzeum s národopisnými, historickými a přírodopisnými sbírkami. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se sochami od O. Schweigla pochází z let 1718-21. Barokní kaple sv. Josefa s přičleněnou věží byla postaveny koncem 17. století. Poblíž připojené obce Bohuslavice, ležící na rozhraní Chřibů a Ždánského lesa, bylo nalezeno sídliště ze starší doby kamenné a zbytky středověké tvrze.

Kulturní tradice

Kyjov je také významným národopisným centrem. Pravidelně se tu koná například v únoru fašaňková obchůzka s chasou a maskami nebo v listopadu Martinské hody. Největší akcí, která se koná jednou za 4 roky je ale národopisný festival Slovácký rok s bohatými doprovodnými programy. Tato akce patří k nejstarším a nejznámějším akcím svého druhu v České republice. V průběhu tří srpnových dnů proběhne jarmark, stavění a kácení máje a vrcholem akce je nedělní Jízda králů s krojovaným průvodem z celého Slovácka. Poslední Slovácký rok se uskutečnil v roce 2003, ale i v mezidobích se tady konají folklórní přehlídky.

Příroda

V blízkosti připojené obce Bohuslavice se nachází zajímavá přírodní památka Bohuslavické stráně s teplomilnou vegetací.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Osobnosti

  • KLVAŇA Josef
    pedagog; národopisný pracovník; vlastivědný pracovník
  • OBRÁTIL Karel Jaroslav
    pedagogický pracovník; bibliofil; vlastivědný pracovník; literární publicista; vydavatel; redaktor; kulturně-osvětový pracovník
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem