Poloha

Obec Bukovany leží v podhůří turisticky zajímavého Ždánského lesa asi 5 km severozápadně od Kyjova.

Historie

Původně strážní středisko proti nájezdům Uhrů a Turků z jihu. První písemné zprávy o existenci Bukovan sahají až do roku 1131, kdy obec patřila klášteru Hradisko u Olomouce. Podle zprávy z r. 1549 byla ves vystavěna na místě rozsáhlého bukového lesa.

Turistické cíle

Největší atrakcí Bukovan je nově vybudovaná rozhledna s malým muzeem (Bukovanský mlýn). Na návsi je chráněná socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička s malými slunečními hodinami a památník obětem 2. světové války. Můžete se také pokusit vyhledat novou kapličku sv. Anny, která byla postavena při poutní cestě do Křtin. Při cestě do Bukovan od Bukovanského mlýna nás zaujme malá vodní plocha Močidla s moderní sochou sv. Urbana. Nedaleko odsud je rodinný dům s malovanou fasádou z r. 1940 od Antonína Sychry z Kyjova.

Kulturní tradice

V obci se zachovaly původní lidové zvyky- krojované průvody a krojované martinské hody s věncem a káčerem.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem