Archlebov

Poloha

Obec Archlebov leží na úpatí Ždánického lesa asi 4 km jihozápadně od Ždánic a 10 km na severozápad od Kyjova.

Historie

První zmínka o obci Archlebov pochází z r. 1349, od r. 1437 byla obec městečkem, v 16. století v držení ždánického panství.

Památky

Poblíž tvrze a dvora byla v r. 1447 vystavěna kaple, na jejím místě byl v letech 1729-31 postaven farní kostel sv. Rocha a Šebestiána barokně rustikálních forem. Stavba kostela je doplněna ohradní zdí a barokní Kalvarií, složenou z krucifixu, soch P. Marie a sv. Jana. Na návsi se nachází drobnější architektonický útvar z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého a pamětní kříž.

V okolí obce byly objeveny četné archeologické nálezy z období prehistorického osídlení.

Kulturní tradice

Postupně se obnovují tradice a zvyky. V obci je uchováno a příležitostně používáno přes 200 krojů. Obec je známá rýsováním kraslic. Proslulé je také vyspělé vinařství s výrobou kvalitních vín.

Příroda

Ve vinicích objevena jihoevropská cikáda viničná, byl zjištěn výskyt řady stepních druhů brouků, motýlů a blanokřídlého hmyzu.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem