Slovní popis polohy obce

Obec Sušice leží asi 5 km severně od Uherského Hradiště na Jankovickém potoku, který stéká z nedalekých Chřibů.

Stručná historie obce

První zmínka o Sušicích pochází z roku 1344. Zemanský rod ze Sušic měl v obci tvrz, o níž se sice nedochovaly písemné zprávy, jejíž zbytky ale objevili archeologové na mírném svahu v jihozápadní části obce. Okrouhlý kopeček zvaný Vinohrádek má základnu o průměru asi 40 metrů a byl obklopen širokým příkopem a valem. Příkop i val jsou z větší části zničeny, část je narušena cestou. V 15. století patřil zdejší dvůr a mýto buchlovskému panství, od roku 1608 se stala obec součástí napajedelského panství. V současné době v obci žije okolo pěti set obyvatel.

Nejvýznamnější památky

V roce 1603 byl v Sušicích postaven mlýn, který na stejném místě stojí dodnes.

Kultura a tradice

O kulturní život v obci se stará Spolek dobrovolných hasičů, který letos oslaví 80. let výročí založení. Mimo jiné hasiči pořádají masopustní průvod masek. Společně s obcí a jinými zájmovými složkami v obci se podílí na organizování Dětského dne. Součástí je i výstavka staré ruční stříkačky z roku 1926.

Přírodní zajímavosti

Obec Sušice leží v podhůří Chřibů, u potoka Smyly na úpatí vrchu Hrubý (210 m n. m.) Jankovický potok protékající obcí pramení ve Chřibech pod Komínkama severozápadně od Jankovic, kterými protéká jihozápadním směrem přes Traplice a Sušice do Babic, kde se střetává s Kudlovickým potokem a společně ústí do Moravy.

Možnosti trávení dovolené

Obec leží na regionální cyklotrase ze Starého Města do Kroměříže. Sportovní areál má fotbalové hřiště, dráhu pro bruslaře na kolečkových bruslích a skateboardech, dětské hřiště, tenisový dvorec a víceúčelovou plochu pro různé druhy sportu. Občerstvení zajišťují dvě restaurace.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

  • Mlýn Sušice
    •  Lidová architektura
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem