Staré Hutě

Slovní popis polohy obce

Obec Staré Hutě leží asi 20 km severozápadně od Uherského Hradiště poblíž obce Stupava, uprostřed Chřibů v údolí Kyjovky.

Stručná historie obce

Jak sám název obce napovídá, vznikla u sklárny vybudované v údolí říčky Stupavy na buchlovském panství. Sklárna je poprvé uváděna roku 1701, přestože se dá předpokládat, že zde byla již mnohem dříve, snad na počátku 17. století. O obci je první zmínka až z roku 1750. Počet obyvatel vzrůstal, neboť výroba skla se v průběhu 18. století zvyšovala. Vyrábělo se zde sklo nejen tabulové, ale i užitkové, částečně i reprezentativní. Odbytové problémy po roce 1801 vedly roku 1806 k uzavření provozu. Část sklářů se odstěhovala za prací do Nového Hrozenkova. Roku 1814 pronajali Berchtoldové sklárnu Izáku Reichovi z Buchlovic, který zde obnovil výrobu skla. Nájemní smlouva byla každoročně obnovována až do roku 1876, kdy došlo k jejímu definitivnímu uzavření. Obyvatelé obce, kteří se neodstěhovali, se snažili nalézt nový způsob obživy. Koncem 19. století byla obec známa výrobou perleťových knoflíků a ozdobných předmětů, která se soustřeďovala především v přízemí bývalé budovy správy skláren. Dílna měla 15 zaměstnanců.

Nejvýznamnější památky

Hlavní pamětihodností je kaplička Panny Marie z poloviny 19. století, dále dva dubové kříže a několik dochovaných starodávných stavení. Na severním okraji Starých Hutí roste památná lípa a dub.

Kultura a tradice

V kulturním domě se několikrát do roka konají různé veselice lidového charakteru.

Přírodní zajímavosti

Přírodní zajímavostí je vydatný pramen Hladná voda ležící asi dva kilometry severovýchodně od obce, nedaleko lovecké chaty stejného jména. Pramen je sledovaný hydrologickým ústavem a jeho jméno zřejmě pochází z výrazu "chladná voda". Asi 1,5 km na severovýchod od obce se vypínají skály Buchlov kámen a Malý Buchlov kámen.

Možnosti trávení dovolené

Pro návštěvníky je největší atraktivitou příroda, zachovalé bukové lesy a smíšené lesy karpatské bučiny, které jsou domovem celé řady vzácných rostlinných a živočišných druhů. Roste zde mnoho druhů hub a daří se i zvěři. Obec leží na zelené trase KČT a dálkové cyklotrase Jihlava-Český Těšín. Nejnovější, Velkomoravská poutní cesta, spojuje obce mikroregionu Buchlov. Z obce je dobré spojení na hrad Buchlov a Cimburk, ale také světoznámou baziliku na Velehradě, posvěcenou samotným papežem. Asi kilometr východně leží statek Zikmundův s možností vyjížděk na koních.

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: V katastru obce Staré Hutě se nachází sklaní útvar Buchlov kámen, plochý, zčásti zalesněný hřbet s 12 metrů vysokou, izolovanou pískovcovou skálou. Se jménem tohoto skaliska se setkáváme již ve smlouvě datované 6. července 1555. Horolezecky nepříliš zajímavá skála nabízí pouze několik stěnových výstupů. Výstupy uskutečnili roku 1959 J. a J. Dobrovolní a V. Zavřel. Nedaleko se nachází drobný skalní útvar tzv. Malý Buchlov kámen.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem