Slovní popis polohy obce

Obec Salaš leží asi 15 km severozápadně od Uherského Hradiště v horském údolí Chřibů na potoku Salaška.

Stručná historie obce

Na katastru obce jsou doloženy ojedinělé nálezy kamenných sekyrek z mladší doby kamenné. Jako obec je Salaš připomínána roku 1664, avšak první samostatné chalupy lesních dělníků, kteří na buchlovském panství klučili les, zde vznikaly pravděpodobně již v první polovině 17. století. V údolí Salašky směrem k Vlčáku asi 3 km severozápadně od obce stávala jedna z nejstarších skláren na buchlovském panství. Název obce je odvozen od salašnictví - pasení dobytka, které umožňoval vznik pastvin po vyklučených lesích. Před koncem II. světové války se obec stala důležitou základnou partyzánského oddílu Jana Žižky - Olga. Dne 29. dubna 1945 v trati Vápenice nedaleko od obce došlo k tragédii, jejíž příčiny dodnes nejsou zcela objasněny. Zastřeleno bylo 19 mužů a jedna žena, většinou obyvatelé Salaše. Na tomto místě, asi jeden a půl kilometru od obce, byl vybudován památník obětem salašské tragédie. Součástí památníku jsou i pomníčky se jmény obětí.

Nejvýznamnější památky

Z roku 1933 pochází kaple zasvěcená sv. Janu z Nepomuku. V lokalitě Vápenice stojí památník obětí z posledního dne 2. světové války.

Kultura a tradice

V obci s 350 stálými obyvateli dodržují dubnový košt slivovice, ve stejném měsíci stavění a v květnu kácení máje, červnová oslava patří dětem, v prosinci se připravuje Mikulášská besídka. Z ostatních akcí mají tradici dětské rybářské závody, fotbalové turnaje, neckyáda a turnaj v mariáši.

Přírodní zajímavosti

V okolí obce se nachází přírodní rezervace Smutný žleb a přírodní památka Máchova dolina, v jejichž okolí byla doložena existence velmi vzácného tesaříka alpského.

Možnosti trávení dovolené

Salaš leží v centru východní části Chřibů a jejím územím prochází řada turistických tras směřujících na Buchlov, Zdounky, Vlčák, Velehrad a Bunč. Obec protíná dálková cyklotrasa Jihlava-Český Těšín a regionální trasy Roštín-Modrá a Nad Chvalnovem-Modrá.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem