Buchlovice

Slovní popis polohy obce

Obec Buchlovice leží asi 9 km západně od Uherského Hradiště na jihovýchodním okraji Chřibů pod trojicí vrchů - Holým kopcem, Buchlovem a Modlou. Vinařská obec Buchlovice patří k nejnavštěvovanějším turistickým lokalitám na Slovácku.

Stručná historie obce

Na katastru obce se v trati Za kostelem nachází sídliště z mladší doby kamenné. Mezi významné archeologické lokality patří také halštatské opevnění Holý kopec. První písemná zmínka o Buchlovicích je z roku 1202. Roku 1514 jsou poprvé připomínány, později vyhlášené buchlovické vinice. Ves rychle střídala majitele, až byla v roce 1540 prodána pánům ze Žerotína, majitelům Buchlova. Od té doby byly Buchlovice součástí buchlovského panství. V následujícím století trpělo městečko válečnými událostmi a bylo značně zpustošeno. V období třicetileté války obec velmi utrpěla, zanikla zdejší fara, která byla obnovena roku 1660. Na přelomu 17. a 18. století byla však obec znovu postižena válečnými událostmi při vpádu Tatarů na Moravu. Císařem Františkem I. byla dne 20. května 1805 obec povýšena na městečko.

Nejvýznamnější památky

Dominantou Buchlovic je zdejší zámek, který nechal počátkem 18. století vybudovat Jan Dětřich z Petřvaldu, pán na Buchlově. Současná podoba zámku pochází z druhé poloviny 20. let 20. století. Zámecká zahrada a park vznikaly současně se zámkem od počátku 18. století a dnes patří mezi nejvýznamnější příklady historické zeleně v ČR. Další významnou památkou Buchlovic je farní kostel sv. Martina s náhrobky Zástřizlů přenesené z kaple sv. Alžběty. Zajímavý je osud soch sv. Cyrila a Metoděje a sv. Petra a Pavla, které jsou umístěny před kostelem. V roce 1908 je zakoupil Leopold II. Berchtold v Brně, když byly při regotisaci sejmuty z průčelí svatopeterského dómu. Hodnotné barokní sochy jsou dílem olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera z roku 1748. Jednopatrová budova fary (č. p. 279) naproti kostela pochází z roku 1672. Kříž u kostela pochází z 19. století. Kaple sv. Alžběty byla roku 1519 postavena jako kostel Českých bratří a zasvěcení sv. Alžbětě získala až po předání katolické církvi a přestavbě v roce 1644. Později sloužila i jako vojenský sklad a církevním účelům byla navrácena ve 40. letech 20. století. Při vnější zdi kaple byl na vlastní přání pohřben mezi prostý lid Bedřich Všemír Berchtold. Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici pochází z 18. století. Na katastru obce se nachází i jeden z nejzachovalejších středověkých hradů u nás – Buchlov a nedaleká kaple sv. Barbory.

Kultura a tradice

Buchlovice mají dlouholetou vinařskou tradici - první písemná zmínka o zdejších vinicích pochází z roku 1514. Vína z místních vinohradů i celého Slovácka našla důstojný stánek v zámeckém sklepě v Galerii vín. Lákavé jsou ochutnávky vysoce kvalitních vín s odborným výkladem a možností zakoupení vystavených vín. Obec Buchlovice žije bohatým kulturním životem. Ze zajímavých akcí je to například květnová beseda u cimbálu u fuchsií, červnové Kosecké písně, kulturní léto, které probíhá na zámku v červenci a srpnu, zářijové zpívání s vínem nebo listopadové martinské hody či vánoční jarmark.

Přírodní zajímavosti

Z přírodních zajímavostí Buchlovic a jejich okolí stojí za zmínku například přírodní památka Barborka poblíž kaple sv. Barbory nebo přírodní rezervace Holý kopec. Bez zajímavosti není ani stanice pro handikepované živočichy, která byla zřízena v zámeckém parku.

Možnosti trávení dovolené

V Buchlovicích je řada možností pro prožití příjemné dovolené. Jsou tady dostatečné ubytovací kapacity, bohatá nabídka k rekreaci v části obce Smraďavka, uprostřed lesů s vodními plochami ke sportovnímu rybaření i vodním sportům, možnosti cykloturistiky a hypoterapie. Ve Smraďavce jsou také známé lázně Leopoldov. Buchlovice leží na žluté turistické značce a na dálkové cyklotrase Moravská vinařské stezky.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem