Poloha

Obec Zaječí se nachází asi 14 km severovýchodně od Mikulova.

Historie

Ves byla založena na počátku 13. století a kolonizována německým obyvatelstvem. V roce 1638 byla ves připojena k lednickému panství. Po 2. sv. válce byl německému obyvatelstvu zkonfiskován majetek a do obce přišlo 913 nových osídlenců převážně z nejbližšího okolí.

Památky

Kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1508 a je postaven v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1848 a po přestavbách však byla loď zmodernizována a ze staré stavby zůstal pouze presbytář. Na vnějším plášti kostela je umístěn náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1 585 s českým nápisem. Uprostřed vesnice se nachází plastika sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Kaplička z roku 1710 je zasvěcena sv. Floriánovi.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem