Velké Pavlovice

Poloha

Město Velké Pavlovice Leží ve zvlněné zemědělské krajině asi 20 km severně od Břeclavi.

Historie

Obec je připomínána už před rokem 1252. Od roku 1512, kdy Jindřich z Lipé majitel pavlovického statku dostal od svého tchána Viléma z Pernštejna darem hodonínské panství, byly osudy Velkých Pavlovic s tímto panství spojené. Velké Pavlovice byly silně poničené za třicetileté války, jejíhož konce se dočkalo jen 12 % obyvatelstva! Archeologické nálezy od neolitu po dobu hradištní dokládají dlouhou historii zdejšího osídlení.

Památky

Dominantou obce je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 17. století, který nahradil menší kostel sv. Kateřiny zničený za třicetileté války. U kostela je také renesanční hřbitov se zajímavou bránou a nárožními kaplemi. Hřbitov dosud slouží svému účelu. Zajímavá je také mohutná sýpka z 18. století a několik historických lisoven.

Kulturní tradice

Město si udržuje folklórní tradice, které ožívají hlavně třetí neděli v srpnu o svátku Nanebevzetí Panny Marie, kdy se konají krojované hody.

Vinařství

V obci má sídlo největší moravský zpracovatelský vinařský závod Vinium, a. s. a šlechtitelská stanice, z níž mimo jiné vzešla odrůda André.

Služby v obci

Osobnosti

  • ROHLÍK Alois
    pedagog; pianista; houslista; varhaník; skladatel; hudební pedagog
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem