Velké Němčice

Poloha

Ovocnářská obec Velké Němčice leží na břehu Svratky asi 10 km severozápadně od Hustopečí.

Historie

První písemná zmínka o Němčicích pochází z roku 1220, kdy patřily klášteru velehradskému. Následně Němčice získal Zikmundu Heroltovi z Kmentu. Za jeho držení v r. 1562 bylo městečko povýšeno dokonce na město s právem ohradit se a právem pečetění červeným voskem. Titul i červený pečetní vosk však měly Němčice používat až po obehnání zdí s branou. Protože se opevnění ještě v 16. století postavit nepodařilo a pak, vzhledem k užívání palných zbraní a vydrancování za následující války, už opevňovat městečko nemělo žádný smysl, Němčice se nikdy městem nestaly. Přesto se od okolních vsí odlišovaly svým postavením městečka, které jim povolovalo dva výroční trhy na den Všech svatých a na sv. Jiří s jedním středečním trhem týdenním. Po několika majitelích Němčice v r. 1774 získali Ditrichštejnové a učinili z nich samostatný statek na židlochovickém panství. V r. 1819 koupil městečko Albrecht, vévoda sasko-těšínský a přímo je spojil se statkem židlochovickým. Velké Němčice byly těžce poničeny na 2. světové války, kdy při těžkých bojích v obci a jejím okolí padlo 282 sovětských vojáků.

Památky

Dominantou obce je farní kostel zasvěcený sv. Václavovi a Vítovi stojící na okraji staré návsi. Během vpádu Bočkajovců v r. 1605 byl vypálen a pobořen, takže z původní gotické stavby zůstalo jen torzo patrné v půdorysu presbytáře, opěráky na plášti stavby a zazděná gotická okna. Dnešní stavba pochází z r. 1652 a byla v minulosti několikrát upravována. Památkově je chráněna řada plastik v obci i okolo kostela a kaple bývalého zámku z druhé půli 18. století.

Kulturní tradice

Na svátek svatého Vavřince se v obci konají tradiční hody, v únoru pořádají zahrádkáři výstavu vín spojenou s ochutnáváním, kde bývá vystaveno až 800 vzorků. Za doprovodu cimbálové muziky "koštuje" a posuzuje víno jak odborná porota, tak i několik stovek návštěvníků výstavy.

Příroda

Ze zajímavých přírodních lokalit vzpomeňme přírodní památku Plácky, která se rozkládá jihovýchodně od obce. Chrání mírně zasolenou louku, na níž se v minulosti vyskytovala celá řada vzácných slanomilných rostlin. Dnes zde přežívají jen méně náročné druhy.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem