Starovičky

Poloha

Vinařská obec Starovičky leží ve zvlněné krajině asi 5 km jihovýchodně od Hustopečí.

Historie

Starovičky byly založeny pravděpodobně obyvateli z nedalekých Starovic, na což ukazuje jejich jméno. V písemných pramenech se ves vyskytuje poprvé v r. 1239. Podobně jako Hustopeče a Starovice získali Starovičky v r. 1599 Lichtenštejnové a připojili je k lednickému panství.

Památky

Nejzajímavější stavební památkou v obci je jednolodní kostelík zasvěcený sv. Kateřině s věží krytou stanovou střechou. Jeho tvar připomíná románské jednolodní kostelíky a vzhledem k tomu, že se zde kostel připomíná již ve 13. století, nemůžeme jeho románské jádro vyloučit. Před kostelem stojí památkově chráněná socha sv. Jana Nepomuckého.

Tank stojící na soklu po pravé straně staré silnice do Hustopečí připomíná tankovou bitvu, která se strhla den po osvobození obce 15. dubna 1945, během níž bylo zničeno šest německých tanků.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem