Přítluky

Poloha

Vinařská obec Přítluky leží v rovinaté krajině asi 15 km severovýchodně od Mikulova a 15 km severozápadně od Břeclavi.

Historie

Přítluky byly založeny na počátku 13. století a patřily klášteru velehradskému. Na sklonku 16. století získali ves Lichtenštejnové a roku 1617 ji připojili k lednickému panství. Vesnice byla už ve 14. a 15. století proslavená svými vinicemi a kvalitním vínem. Nedaleko Přítluk byl zkoumán nejstarší staroslovanský mohylník na jižní Moravě, kam byli pod mohyly pochováváni staří Slované v 5.-7. století. Na katastru však jsou doloženy i další pravěké kultury od pozdní doby kamenné.

Památky

Dominantu obce tvoří kostel sv. Markéty z roku 1784, který má gotické jádro. Chrámová věž stojící o samotě a pochází z roku 1762. Dnes jsou u kostela umístěny památkově chráněné plastiky sv. Jana Nepomuckého, sv. Vendelína, Nejsvětější Trojice a sv. Floriána, která původně stávala ve vsi. Jedná se o pozoruhodná díla v tomto vesnickém prostředí. Další plastika Jana Nepomuckého je na návsi a chráněny jsou i tři boží muky u cesty k Novým Mlýnům a Rakvicím.

Příroda

Podél řeky Dyje se rozkládají porosty tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým a na jejich okraji tůně a mrtvá ramena (např. Mahenovo jezero - Bannwasser). Nejcennějším zbytkem nivy je národní přírodní rezervace Křivé jezero.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem