Pouzdřany

Poloha

Vinařská obec Pouzdřany leží asi 8 km na východ od Hustopečí a 15 km severně od Mikulova.

Historie

První písemná zmínka o tomto významném jihomoravském městečku pochází z roku 1244, kdy ves patřila herburskému klášteru v Brně. První vinice, které se staly zdrojem bohatství zdejších sedláků jsou doloženy již v roce 1247. V roce 1581 za Fridricha ze Žerotína povýšil ves císař Rudolf II. na městečko a udělil mu právo pořádat tři výroční a jeden týdenní trh. Kromě toho se zde mohli svobodně usazovat pekaři, řezníci, soukeníci, kráječi sukna, zámečníci, ševci a kováři. V té době zde byla tvrz s pivovarem. V roce 1630 prodal Kašpar Melichar ze Žerotína městečko kardinálu Ditrichštejnovi a od té doby až do r. 1848 bylo součástí mikulovského panství. Městečko trpělo častými vpády vojsk (v r. 1605 Bočkajovci, následovala Třicetiletá válka), proto jsou pod mnohými domy na návsi rozsáhlé podzemní chodby, v nichž se mohli majitelé ukrývat.

Památky

Dominantu obce tvoří od r. 1498 architektonicky zajímavý gotický farní kostel sv. Mikuláše. Před ním na stejném místě na návsi stál kostel sv. Panny Marie. Na plastikách interiéru se podílel i mikulovský sochař Ignác Lengelacher. Kromě kostela je památkově chráněna celá řada budov v obci včetně fary proti kostelu, jejichž kořeny sahají někde do 16. až 17. století. Z nich za zmínku stojí patrně svobodný dvůr z počátku 16. století. V jedné z částí tohoto měšťanského renesančního domu majitel vybudoval malou galerii a expozici nálezů středověké keramiky, skla a předmětů denní potřeby, jež získal při rekonstrukci. Památkově jsou chráněny i plastiky sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Vendelína, jakož i tři boží muky. Za pozornost stojí rovněž památník americkému letci z doby 2. světové války.

Příroda

Severovýchodně od obce se vypíná vrch Strážná s proslulou národní přírodní rezervací Pouzdřanská step-Kolby.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem