Nikolčice

Poloha

Vinařská obec Nikolčice leží ve zvlněné zemědělské krajině asi 8 km severně od Hustopečí.

Historie

Nikolčice jsou poprvé připomínány ve středověkém falzu, hlásícím se do roku 1046, kdy ves patřila staroboleslavské kapitule, která ji vlastnila ještě v polovině 14. století. Někdy před rokem 1484 ji jako zástavu získal Vilém z Pernštejna. Tak byla ves spojena s nedalekým statkem nosislavským a od roku 1508 s panstvím židlochovickým. Vesnice velmi utrpěla v době třicetileté války. V době předbělohorské ve vsi převládlo protestantství, takže faru obhospodařoval evangelický pastor. V 16. století sem z Přibic přišli novokřtěnci. Teprve po bitvě na Bílé hoře zde byla prováděna rekatolizace.

Památky

Dominantou obce je farní kostel sv. Jakuba Staršího postavený v roce 1777 na místě staré zchátralé stavby. V obci je také evangelický kostel postavený v roce 1862 a zmodernizovaný v 50. letech 20. století.

Kulturní tradice

Poslední červencovou sobotu a neděli se v Nikolčicích konají tradiční Jakubské hody, při nichž jsou k vidění staré lidové kroje a tance. Oblíbený je také tradiční "košt" vína.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem