Němčičky

Poloha

Vinařská obec Němčičky leží ve zvlněné krajině asi 10 km východně od Hustopečí.

Historie

Nejstarší historický záznam o Němčičkách je z roku 1349, kdy patřily Čeňkovi a Levíkovi z Boleradic. V dalších desetiletích se mezi majiteli Němčiček vystřídala řada šlechticů, z nichž nejvýzmanmější byli v letech 1433-1490 vladykové ze Zástřízl. Po roce 1542 se majitelé často střídali. Po pánech z Pernštejna to bylo město Brno, pak Pertolt z Lipé, nejvyšší maršálek království českého, páni z Boskovic a Čeněk z Lipé. Ten roku 1583 připojil Němčičky ke svému panství hodonínsko-pavlovickému. Po Bílé hoře se mezi majiteli objevují Žampachové z Potnštejna, hrabě Fridrich z Oppersdorfu, kníže Jan Adam z Lichtenštejna a hrabě Jan Czobor. V letech 1762-1918 náleželo celé panství, a tedy i Němčičky císařské rodině. Němčičky byly starou vinařskou vsí, kde dokonce lánová vizitace po skončení třicetileté války zaznamenala před válkou i po ní veškerou zdaněnou půdu jako vinice. Význam vinic v této malebné vesničce přetrvává dodnes.

Památky

Dominantu obce tvoří kostel Navštívení Panny Marie z roku 1678, za pozornost stojí také tři kapličky zasvěcené sv. Antonínovi, sv. Floriánovi a Božskému srdci.

Kulturní tradice

V červenci se koná největší svátek obce - krojované hody a poslední týden v srpnu "burčáková zábava."

Dovolená

Poslední roky jsou Němčičky známé především sportovním areálem, v něm pak vyhledávaným koupalištěm a lyžařským svahem s vlekem a umělou sjezdovkou.

Příroda

K přírodním zajímavostem obce patří chráněná území Nosperk a Růžený (Velký Kuntínov je v těsném sousedství), ve kterých se nalézá mnoho ohrožených druhů rostlin a dále jsou tu chráněné stromy jeřábu oskeruše.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem