Násedlovice

Poloha

Vinařská obec Následlovice leží asi 12 km západně od Kyjova.

Historie

Nejstarší zmínka o Násedlovicích je z roku 1327, kdy patřily klášteru královny Elišky Rejčky na Starém Brně. Poté byly Násedlovice několikrát prodány: Černínům, Erhartovi z Drohotuš, Znatovi z Melic, Břeňkovi Švihovskému z Riesenburku, Markvartovi z Malenovic a Prakšic. Násedlovice byly sídlem nižší šlechty, protože zda stávala také tvrz a panský dvůr. V držení pánů ze Zástřizl zůstaly Násedlovice do roku 1558, než je prodali Albrechtu Černohorskému z Boskovic a jeho bratru Janu Šemberovi. Tehdy už byla tvrz v Násedlovicích neobydlená, poslední zmínka o ní je z roku 1626. Šembera z Boskovic, který vlastnil také Ždánice, prodal r. 1565 Násedlovice Oldřichu z Kounic a ten připojil k panství ždánskému. Majetek Kouniců byl však pro účast Karla Kounice na protihabsburskému povstání v letech 1618-1620 (bitva na Bílé hoře) konfiskován. A tak jejich ždánské panství, tzn. i Násedlovice, dostávají nového majitele - Maxmiliána z Lichtenštejna. Lichtenštejnové se stali pro dalších několik století největšími pozemkovými vlastníky na Moravě.

Památky

Obci vévodí katolický kostel, dostavěný a vysvěcený v roce 1928. Byl zasvěcen sv. Martinu a sv. Cyrilu a Metoději.

Kulturní tradice

V listopadu se v Násedlovicích konají Martinské krojované hody.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem