Morkůvky

Poloha

Obec leží v údolí potoka Haraska asi 3 km od Klobouk.

Historie

Morkůvky patří ke staré sídelní oblasti osídlené slovanským obyvatelstvem již v době velkomoravské, jak dokládají četné archeologické nálezy. Dnešní Morkůvky jsou poprvé doloženy v písemných pramenech kolem roce 1350. Tehdy byla prodána Levíkovi ze sousedních Němčiček. Po několika změnách majitelů se ves dostala k panství hodonínskému, u něhož se uvádí v roce 1594. Morkůvky stejně jako okolní obce byly silně poničeny během Třicetileté války.

Kulturní tradice

Z kulturních akcí je možné připomenout Vavřinecké krojované hody, pořádané každoročně třetí neděli v srpnu.

Příroda

Za obcí leží přírodní rezervace Hrádek, významná lokalita vzácné teplomilné flóry a fauny.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem