Kurdějov

Poloha

Obec vzdálená 3 km severovýchodně od Hustopečí se rozprostírá v hlubokém údolí končících výběžků Ždánické vrchoviny.

Historie

První zmínka o Kurdějovu je z roku 1286, kdy patřil Lvu a Kadoltu z Poleradic. Na počátku 14. století se dostává Kurdějov do držení pánů z Lipé (až do r. 1594). Kurdějov, stejně tak jako celý zdejší kraj, trpěl častými nepřátelskými nájezdy. V r. 1623 vojska sedmihradského knížete Betlena Gábora vyplenila a vypálila obec. Zhruba od poloviny 16. století byla obec osídlena Němci.

Památky

Dominatou obce je významná historická památka - kostel sv. Jana Křtitele s kaplí Všech svatých, který patří ke vzácným příkladům opevněného kostela. Součástí areálu je také budova fary, která sloužila jako vstup a dělová bašta. Před farou jsou dvě sochy sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.

Příroda

Asi 1 km severozápadně od Kurdějova se nachází přírodní rezervace Kamenný vrch, ve které jsou zachovány jedny z nejhodnotnějších xerotermních společenstev na jižní Moravě.

Dovolená

Zmíněné sportovní zázemí může nabídnout např. Hotel Tenis Kurdějov z r. 1995, kde je možno využít 2 tenisové dvorce v hale, 2 stoly na stolní tenis, posilovna, billiard a další sportovní a relaxační vybavení.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem