Krumvíř

Poloha

Krumvíř leží při silnici spojující Hodonín s Brnem asi 6 km východně od Klobouk u Brna.

Historie

Krumvíř je poprvé připomínán v r. 1350, ale vznikl někdy v první polovině 13. století "na zelené louce" podél důležité komunikace směřující od uherské hranice k Brnu. Jeho poloha měla za následek časté drancování nepřátelskými (nezřídka však i vlastními) vojsky. Proto za uherských válek na sklonku šedesátých let 15. století ves zpustla stejně jako řada dalších v okolí Krumvíře. Pustou ves v r. 1494 koupil Jindřich z Lipé. V r. 1594 byl Krumvíř opět osazen. Toto nové osídlení však nevydrželo dlouho a nechybělo mnoho, aby ves málem opět zpustla, když se přes ni převalily válečné události třicetileté války v letech 1618-1648. Rozrůstat se začala od 19. století.

Památky

Hlavní pamětihodností obce je kostel sv. Bartoloměje postavený v letech 1869-1870. U kostela stojí památkově chráněný kříž z roku 1872 a památkovou ochranu požívá také kaple sv. Cyrila a Metoděje při pravé straně silnice na konci vesnice směrem k Hodonínu.

Kulturní tradice

Krumvíř leží na etnografické hranici Slovácka a Hanácka v regionu tzv. Brněnského Kloboucka a dodnes udržuje řadu folklorních tradic. V poslední srpnovou neděli se ve vsi konají krojované bartolomějské hody a v plesovou sezónu bývá pořádán krojovaný ples. Od roku 1976 se zde konají v červnu národopisné slavnosti Kraj beze stínu, na nichž se prezentují národopisné soubory z přechodné hanácko - slovácké oblasti. Krumvíř sám je kolébkou národopisného tanečního souboru a cimbálové muziky Vonica.

Příroda

Severovýchodně od obce byla vyhlášena přírodní rezervace Louky pod Kumstátem. Na jihovýchod obecního katastru v minulosti dosahovalo Kobylské jezero, na jehož březích, podobně jako v nivě Spáleného potoka, se v minulosti vyskytovala vzácná slanomilná vegetace.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem