Hustopeče

Poloha

Město Hustopeče leží asi 25 km severozápadně od Břeclavi u dálnice z Brna do Bratislavy.

Historie

První písemná zmínka o městě pochází z r. 1247. Katastr Hustopečí a jejich okolí patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy a lze předpokládat, že se zde objevoval již mladopaleolitický člověk, jehož naleziště na severním úpatí Pavlovských vrchů jsou nedaleko. Od neolitu je zde osídlení prokázáno v téměř nepřetržité řadě pravěkých kultur až po latén.

Za náboženské tolerance v 16. století se ve městě rozšířil protestantismus a v r. 1530 se zde usadili novokřtěnci, kteří si tu postavili svůj společný dům. Několikrát byli přepadeni a oloupeni a nakonec po bělohorské bitvě museli město opustit.

Památky

Ve středu města je řada památkově chráněných domů, jejichž kořeny sahají do 16. století. Nejvýraznější dominantou západní strany náměstí je novorenesanční radnice z let 1905 - 1906. V dnešní době je zde sídlo městského úřadu a pozoruhodná expozice zachycující minulost města a okolí. Také kašna na náměstí ze 16. století a morový sloup z r. 1738 jsou památkově chráněny. Kostel sv. Václava a Anežky České byl znovu postaven v 90. letech 20. století na místě, kde stával původní chrám.

Pozoruhodný je i městský hřbitov, kde se nachází kaple a kříž z r. 1762 a kde jsou pohřbeni rodiče prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, jenž zde dokonce v letech 1861-1863 studoval.

Kulturní tradice

Z kulturních akcí připomeňme mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moravie konaný každoročně v červnu až září. Ve městě se konají také pravidelné přehlídky amatérských divadelních souborů, při nichž místním ochotníkům paří vždy významná role.

Kulturní funkci má i městská pamětní síň, v níž se vedle příležitostných výtvarných výstav může návštěvník města seznámit i s minulostí tohoto významného historického jihomoravského centra obchodu a vinařství.

Vinařství

Místo bylo velmi vhodné pro pěstování révy vinné, takže se Hustopeče záhy staly jedním z nejvýznamnějších vinařských míst jižní Moravy a sídlil v nich odvolací soud pro ostatní vinařské horenské soudy. Ten sice zpočátku podléhal horenskému soudu v rakouském Falkenštejnu, od r. 1362 však od jeho rozhodnutí nebylo na Moravě odvolání.Na podzim v Hustopečích probíhají burčákové slavnosti.

Dovolená

Turistickou nabídku doplňuje zdejší moderní aquapark.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem