Brumovice

Poloha

Obec Brumovice leží asi 6 km jihovýchodně od Klobouk u Brna na pahorku ve výšce asi 199 m n. m.

Historie

První zmínky o obci jsou z roku 1131. Brumovice patřily v minulosti několika majitelům: Kunovi z Kunštátu, olomouckému biskupu Brunovi, v době husitských válek náležela ves pánům z Bludova, ti roku 1460 prodali Brumovice pánům z Lipé. Stejně jako ostatní obce trpěly i Brumovice za česko-uherských válek, v době třicetileté války se obec ocitla na pokraji úpadku. Zajímavým obdobím pro brumovské obyvatele byly napoleonské války. V blízkosti Brumovic se v minulosti nacházel rybník porostlý orobincem úzkolistým. Napoleonští vojáci používali rostlinu jako materiál pro výrobu pletených nádob a tašek. Vesničané se pletení nejrůznějších ošatek, misek, tašek, košíků a sotůrků od vojáků naučili a mnozí se touto prací živili až do konce první světové války. Poté se výroba z orobince utlumila, vzrostla zase v době okupace, po válce se pletením zabývalo stále menší množství žen.

Památky

Dominantou obce je kostel sv. Antonína Paduánského se sochami Panny Marie a Pána Ježíše v průčelí, který byl postaven v roce 1784 v místech původního kostela zničeného požárem. Kostel je obklopený hřbitovem s kovovou branou v ohradní zdi (datovaná rokem 1893). Celý areál je zapsán ve státním seznamu památkové péče stejně jako boží muka na kraji vsi.

Kulturní tradice

Brumovice žijí čilým kulturně-společenským ruchem. Každý rok se slaví slavnost Božího těla, první neděli v červenci začínají krojované hody se zavádkou, jako uctěním návštěvy hostů.

Snad nejvýznamnější rodák z Brumovic je novinář a prozaik Jan Herben. Narodil se v Brumovicích 7. 5. 1857, na jeho rodném domě je umístěna pamětní deska. V obci působí Klub přátel Jana Herbena a historie obce. Mezi významné rodáky je třeba uvést i profesora kosmické fyziky na Karlově univerzitě v Praze Josefa Líznara (1852 - 1932).

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem