Boleradice

Poloha

Obec Boleradice leží 25 km severně od Břeclavi a 7 km severovýchodně od Hustopečí.

Historie

První písemná zmínka o Boleradicích pochází už z roku 1141 a obec se tak řadí k nejstarším na Břeclavsku. Mezi majiteli se objevily významné rody, jako byli páni z Klobouk a páni z Kunštátu. Když byl další z majitelů Jan Adam z Víckova poražen v bitvě Bílé hoře, Boleradice získaly jako konfiskát brněnští jezuité a připojili je ke statku diváckému, s nímž zůstaly ve spojení až do roku 1848.

Památky

Z místních pamětihodností můžete zmínit kostel sv. Jana Křtitele, který patří k nejstarším církevním stavbám na Břeclavsku. Zajímavá je též nad obcí položená kaplička ochránce před morem, sv. Rocha, z roku 1888 a kamenné kříže u kostela socha sv. Jana Nepomuckého a při cestě do Horních Bojanovic. Nad obcí v trati na Pasekách jsou pozůstatky boleradického hradu s doposud patrnými příkopy a valy.

Kulturní tradice

V současnosti pracuje v obci Divadelní spolek bratří Mrštíků, který na celé řadě přehlídek amatérských divadelních souborů získal čelná umístění. V obci je stále živá tradice hodů, které se konají na svátek sv. Ajna (kolem 24. června) s typickým obřadním tancem zvaným zavádka.

Příroda

Obec leží v údolí potoka Haraska, jehož svahy jsou z větší části pokryty lesy. V nich se prolínají teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny. K jejich ochraně byla zřízena přírodní rezervace Velký Kuntínov.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem