Rychlá volba

Pohyb po chráněných územích

Na Slovácku jsou dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Pálava a Bílé Karpaty. Pro pohyb návštěvníků platí jistá omezení, aby nedocházelo k poškozování jejich výjimečných hodnot. Obecná pravidla pro bývají vyvěšena v jednotlivých obcích. Na území CHKO i mimo něj se nacházejí maloplošná chráněná území (rezervace), ve kterých jsou pravidla podrobnější a přísnější. Můžete se s nimi seznámit na tabulích, které jsou umístěny při vstupu do rezervace. Rádi bychom vás upozornili na několik hlavních zásad. Že se odpadky nemají odhazovat volně po přírodě nebo trhat chráněné rostliny a sbírat chránění živočichové, je každému zřejmé, ne každý však ví, že v CHKO není možné rozdělávat ve volné přírodě ohně, přespávat ve stanu ani mimo něj nebo parkovat mimo silnice a parkoviště. To co platí pro celou CHKO, se vztahuje také na rezervace, ve kterých je navíc možno se pohybovat pouze po značených stezkách a pouze pěšky. Sportovní aktivity (např. horolezectví nebo létání na závěsných kluzácích) je možné provozovat jen ve vymezených lokalitách.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem