FUCHS Bohuslav

Date of birth: 24.03.1895
Place of birth: Všechovice
Death date: 18.09.1972
Place of death: Brno


Occupation, specialization: český architekt mezinárodního významu, urbanista, teoretik a pedagogNote: Podle projektů Bohuslava Fuchse vzniklo více než 150 staveb, z nichž mnohé patří mezi stěžejní díla české moderní funkcionalistické architektury. Většinu z nich projektoval pro moravská města. Uherské Hradiště je jedním z těch, která se mohou pyšnit několika realizacemi z ateliéru tohoto slavného českého architekta. Dnešní sídlo Československé obchodní banky na rohu Palackého náměstí a Všehrdovy ulice bylo vystavěno na parcele uvolněné po požáru Fürstovy sladovny v roce 1928. Původně Bohuslav Fuchs projektoval tento dům jako palác Auto Praga, avšak ještě před dokončením objekt v dražbě zakoupila městská spořitelna. Architekt přepracoval původní plány, na základě kterých byla stavba v roce 1934 dokončena. Fuchs projektoval v Uherském Hradišti taktéž – dnes bohužel chátrající - Městské lázně, obytný a kancelářský dům Keramospol na dnešní Velehradské třídě nebo rodinný dům Františka Prášila na třídě Maršála Malinovského. Byl taktéž autorem přístavby Slováckého muzea ve Smetanových sadech, které vzniklo na místě bývalého hostince Na Střelnici. Ateliéru Bohuslava Fuchse jsou přisuzovány i další rekonstrukce a úpravy, jako například autobar U Hejtmana Šarovce (dnešní stejnojmenný hotel) na rohu třídy Maršála Malinovského a Dvořákovy ulice. Předtím, než se stal profesorem urbanismu na Vysoké škole technické v Brně, působil jako pedagog na legendární Škole umění ve Zlíně, založené firmou Baťa v roce 1939. Proslula uplatňováním moderní koncepce výuky, čerpající poučení z progresivních tendencí evropských i amerických meziválečných vzdělávacích institucí. V roce 1952 škola přesídlila do Uherského Hradiště a navázala na vynikající zlínskou tradici.

Place of activity

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem