KRUŤA Tomáš RNDr.,CSc.

Date of birth: 14.02.1906
Place of birth: Brno

Places of activity: Brno; Zlín; Uh.Ostroh; Hodonín; Břeclav

Education: Masarykova univerzita-přírodovědecká fakulta
Occupation, specialization: mineralogNote: Původně pracoval jako poštovní úředník, po studiích a získání doktorátu věd byl jmenován přednostou nově zřízeného mineralogickopetrografického odd. Moravského muzea v Brně.Zde působil až do svého odchodu do důchodu.Prošel všemi obcemi na Slovácku a výsledky výzkumů publikoval.Napsal tři monografie a 286 vědeckých a populárních článků.Souborně podal přehled geologie a mineralogie ve sborníku "Uherskohradišťsko".Je členem mineralogických společností v Evropě i v zámoří. Mezinár.komise pro nové minerály ve Washingtonu nazvala jím objevený nový nerost "kruťaitem"(selen mědi z Petrovic u Nového Města na Moravě). Dnes žije převážně v Uh.Ostrohu

Place of activity

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem