BARTOŠEK Jiří

Place of birth: Uherský Brod

Places of activity: Uherský Brod

Occupation, specialization: historikNote: Brodský měšťan.Jeho tzv.Bartoškova kronika z druhé poloviny 16.stol.vyniká úhledným písmem a vzornou češtinou.Je důležitým pramenem pro bádání o politických,kulturních a hospodářských poměrech nejen Uh.Brodu,ale i života na moravskoslovenském pomezí.Obsáhlou studii o ní napsal Metoděj Zemek

Place of activity

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem