KAPINUS Miroslav


Places of activity: Strání

Occupation, specialization: učitel; básník; publicista; překladatel; kulturně-osvětový pracovníkNote: autor scénářů dramatických pásem pro Čs. rozhlas

Place of activity

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem