KRIST Jan M.


Places of activity: Uherský Brod; Strážnice; Brno

Education: fil. fak. UK Praha
Occupation, specialization: účetní; skladník; zásobovač; choreograf folklórních souborů; dramaturg folklórních souborů

Organization, institution: Ústav lidové kultury Strážnice ; Klub lidového umění Brno - dramaturg; Soubor písní a tanců Olšava Uherský Brod - dramaturg, choreograf, umělecký vedoucí; Slovácký krúžek Brno


Note: tvorba pořadů folklór. festivalů;vedl soubory ve Velké n. Veličkou a v Lipově;články,kritiky,recenze

Place of activity

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem