Vizovice

Do not miss

Events

Personalities

  • MAŇAS Jaroslav
    úředník; vojenský důstojník; činoherní herec; činoherní režisér
  • OBRÁTIL Karel Jaroslav
    pedagogický pracovník; bibliofil; vlastivědný pracovník; literární publicista; vydavatel; redaktor; kulturně-osvětový pracovník
  • BOČEK-KUNOVSKÝ, Josef
    žurnalista; publicista; bibliofil
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
This project is co-financed by the European Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem