MÜLLER František

Geburtsdatum: 08.08.1910
Geburtsort: Šubířov u Konice
Sterbsdatum: 01.10.1985
Sterbsort: Provodov

Wirkungsstellen: Od r. 1935 působil v duchovní správě jako kooperátor l rok v Újezdě u Vizovic, tři a půl roku v Hradisku u Kroměříže, administrátorem v Krásensku tři měsíce a tamtéž čtyři léta farářem. Po vystěhování obce a zrušení tamního farního úřadu byl dva měsíce administrátorem v Topolanech u Vyškova a od 1. července 1944 do 31. srpna 1945 vedl duchovní správu v Provodově a od 1. září 1945 jmenován zde farářem.

Beruf, Artbildung: kněz; prozaikBemerkung: Vydal několik sbírek pověstí z Bojkovska.Např.:Báje a pověsti pod Starým Světlovem(1968),Báje a pověsti z kraje mezi Starým a Novým Světlovem,Špásovně z kraja pod Komoncem(1973),Humoresky ze života cigánů a pytláků na Luhačovicku a Bojkovicku(1978), Báje a pověsti z Vizovských hor (1968) a dvě vlastivědné publikace, a to : Krásensko (1946) a Mariánské poutní místo Provodov (1947)

Wirkungsstelle

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem