ČERNÍK Josef

Geburtsdatum: 24.01.1880
Geburtsort: Staříč
Sterbsdatum: 24.11.1969
Sterbsort: Brno

Wirkungsstellen: Brno; Nezdenice

Bildung: učitelský ústav Příbor a Brno,konzervatoř Brno
Beruf, Artbildung: hudební pedagog; houslista; spisovatel; sběratel lidových písní; hudební teoretik; skladatel

Organisation: učitelský ústav Brno 1921-6; JAMU Brno 1948-51; Stát.ústav pro lid.píseň Brno

Kulturelle Auszeichnung: Za vynikající práci 1955; Cena osvobození města Brna 1951; Janáčkova medaile 1963

Bemerkung: soukromá studia u V.Nováka v Praze;žák a spolupracovník L.Janáčka;řada skladeb na texty P.Bezruče

Wirkungsstelle

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem