SNOPEK František

Geburtsdatum: 25.09.1876
Geburtsort: Kunovice
Sterbsdatum: 18.03.1921
Sterbsort: Velehrad

Wirkungsstellen: Velká nad Veličkou; Kuželov; Veselí nad Moravou; Strážnice; Šumice; Střílky; Tovačov; Kroměříž; Velehrad

Bildung: teologická fakulta Olomouc
Beruf, Artbildung: kněz; historik (cyrilometodějské otázky)Bemerkung: Jeho životním cílem bylo zkoumání cyrilometodějských otázek.Přispíval články a studiemi do Hlídky,Časopisu Matice Moravské,Obzoru,Sborníku velehradského,Časopisu katolického duchovenstva.Psal také studie věnované moravské církevní historii, kde se zejména zabýval postavou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna, k čemuž mu arcibiskupský archiv skýtal dostatek materiálu. Za své vědecké zásluhy a literární dílo byl jmenován papežským komořím s titulem monsignora a teologická fakulta v Olomouci jej vyznamenala čestným doktorátem.Bibliografii jeho prací sestavil prof. J.Kachník v Našinci 1921, č.69
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem