Geburtsdatum: 21.06.1893
Geburtsort: Vizovice
Sterbsdatum: 18.11.1973
Sterbsort: Praha

Wirkungsstellen: Bílovice(2 roky zde učil)

Bildung: učitel.ústav Kroměříž,konzervatoř Praha-třída Vít.Nováka(1914-15),Hudební akademie Vídeň(1917-20),Vysoká hudební škola Berlín(1920-22 u F.Schrekera
Beruf, Artbildung: hudební skladatel; hudební pedagog

Organisation: pražská konzervatoř; Akademie múzických umění; umělecký ředitel Smetanova divadla(1945-48); Člen ČSAV a umění(1928),člen Němec.akademie umění,čestný člen Mezinár.společnosti pro soudobou hudbu

Kulturelle Auszeichnung: k 70.narozeninám jmenován zasl.umělcem

Bemerkung: spoluzaklad.a místopředseda Syndikátu českých skladatelů(1945),předseda Ochr.svazu autor.(1945-50)

Wirkungsstelle

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem