Besuchen Sie bitte

Personen

  • ČERNÍK Josef
    hudební pedagog; houslista; spisovatel; sběratel lidových písní; hudební teoretik; skladatel
  • VACA Josef
    prozaik; básník; národopisný pracovník; autor rozhlasových her a relací; autor divadelních her
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem