Služby v obci

Besuchen Sie bitte

Veranstaltung

  • Indiánské léto
    24. 7. 2019 • 14:00 - 17:00 • Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše

Personen

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem