Služby v obci

Besuchen Sie bitte

Veranstaltung

Personen

  • KLVAŇA Josef
    pedagog; národopisný pracovník; vlastivědný pracovník
  • OBRÁTIL Karel Jaroslav
    pedagogický pracovník; bibliofil; vlastivědný pracovník; literární publicista; vydavatel; redaktor; kulturně-osvětový pracovník
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem