Besuchen Sie bitte

  • Moravské Kopanice Vápenice Starý Hrozenkov Vyškovec Žítková Lopeník Březová [UH]
    •  Volksarchitektur •  Kulturlandschaft und UNESCO
  • PR Hutě Žítková
    •  Schutzgebiet •  Fauna und Flora
  • PR Pod Žítkovským vrchem Žítková
    •  Schutzgebiet •  Gebirgswälder und -wiesen
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem