Alfons Mucha - výběr z díla

významnost: 1

Termine

  • 14. 6. 2012 - 2. 9. 2012
Tři desítky obrazů, kreseb, litografií a plakátů ze soukromých sbírek zahrnují všechny výtvarné etapy umělce; doplněno originálními fotografiemi ze života umělce, jeho rodiny a přátel.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem