Festival hudebních nástrojů lidových muzik 2018

významnost: 1
Typ: Musik

Termine

  • 6. 10. 2018
Festival hudebních nástrojů lidových muzik prezentuje jejich škálu používanou v tradiční hudbě různých etnik, srovnává společné znaky a rozdíly nástrojů, zachycuje časový oblouk jejich vývoje a uplatňování v etnografických regionech České republiky, Evropy či ostatních světadílů. Každý jeho jednotlivý ročník je obsahově zaměřen na různé skupiny a typy nástrojů, nebo jsou vymezeny regionální či námětové okruhy.

die Adresse

Klub kultury
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Dieses Projekt wird zusammen von der Europäischen Union
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem